Podane ceny za urządzenia mogą ulec zmianie ze względu na zmiany kursu EURO.

Wagi do boksów kasowych
Wagi do boksów kasowych przeznaczone są do zastosowania w boksach kasowych w dużych placówkach handlowych oraz super i hipermarketach.

Filter